DAPR: Informacja

W roku 2020 w DAPR nastąpi jedna istotna zmiana. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wyrównuje roczniki kadr Polski chłopców i dziewcząt, stąd od stycznia DZPR powołuję Kadrę Wojewódzką dla rocznika 2006.


Dolnośląska Akademia Piłki Ręcznej będzie organizowała turnieje, zgrupowania, zajęcia dla rocznika 2007. U dziewcząt nic się nie zmienia. Zachęcamy wszystkie kluby na Dolnym Śląsku szkolące chłopców rocznik 2007 do przystąpienia do Akademii.

Od stycznia zaczynamy w Waszych klubach, szkołach, miastach cykl treningów i otwartych lekcji propagujących piłkę ręczną na Dolnym Śląsku. Tak jak w zeszłym roku na takich zajęciach uczestniczą dzieci z rocznika Akademii 2007 wspólnie z młodszymi sportowcami ze szkoły albo ze starszymi kolegami, koleżankami z klubu.

Nowością w DAPR będą pokazowe zajęcia, lekcje, treningi w Waszych klubach, szkołach z fizjoterapeutą Akademii i OSPR Krzysztofem Wojtasiakiem z plyometrii i stabilizacji. Zachęcamy do udziału w tych zajęciach.
Akademia będzie kupowała specjalistyczny sprzęt sportowy do piłki ręcznej przydatny podczas zajęć sportowych a także podczas zgrupowań, obozów. Prosimy Was o podpowiedź z jakiego sprzętu kluby chciałyby korzystać. W każdej chwili sprzęt Akademii jest do Waszej dyspozycji.

Ze sportowym pozdrowieniem – zespół DAPR