OSPR w Lubinie (wideo)

Zespół Szkół Sportowych w Lubinie bierze udział w realizacji programu ZPRP i Ministerstwa Sportu i Turystyki -Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej (OSPR), który ma zadanie objąć szkoleniem uzdolnione dzieci i młodzież z zakresu piłki ręcznej.    

W Zespole Szkół Sportowych w Lubinie istnieją ośrodki w pionie żeńskim w Szkole Podstawowej ( klasa 6) i Gimnazjum ( klasa I, II, III) oraz męskim w Szkole Podstawowej ( Klasa 6), Gimnazjum ( klasa I, II, III i Liceum.

Program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia sportowego młodzieży jest systemem szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy ponadgimnazjalnej. Zostanie uruchomiony od września 2015 r. dzięki wsparciu środków Ministerstwa Sportu i Turystki, środków pochodzących z samorządów i od sponsorów.

Materiał wideo: