SMS Junior Wrocław – ZMIANY W REGULAMINIE REKRUTACJI!

Dodane przez dnia Maj 22, 2020 in Aktualności

SMS Junior Wrocław – ZMIANY W REGULAMINIE REKRUTACJI!

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021-do klasy pierwszej – piłka ręczna chłopców i dziewcząt.

Wymagane dokumenty.

Do 10 czerwca 2020r. należy złożyć podanie o przyjęcie do Szkoły

Wzór podania do pobrania:

w wersji elektronicznej (w formie skanu) należy wysłać na adres mailowy:

Liceum Ogólnokształcące – sekretariat@smsw.pl

lub w wersji papierowej (wysłane pocztą) na adres:

Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Terminy próby sprawności fizycznej

Opiekun prawny/ rodzic każdego kandydata (który złożył poprawnie wypełnione podanie) zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i czasie próby sprawności fizycznej.

Kandydat na próbę sprawności fizycznej zobowiązany jest przynieść:

1) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

2) Kartę zdrowia sportowca (aktualną na dzień testów sprawności fizycznej) lub zaświadczenie lekarskie – WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE SZKOŁY – www.smsw.pl