Rekrutacja do 7 klasy sportowej

KS SPR „Chrobry” S.A.  zaprasza do rekrutacji do 7 klasy sportowej o profilu piłki ręcznej chłopców, która odbędzie
się w Szkole Podstawowej nr 11 w Głogowie.