30 Klubów

Związek zrzesza 30 klubów grających na terenie województwa dolnośląskiego, pomagając sprawnie organizować rozgrywki międzyklubowe oraz wspomagać szkolenie młodzieży.